månadsarkiv: juni 2013

Myrans barr

Se
arbetsmyror
på rad

stela 
i nacken

av
dyra
hyror

i myrornas
stad

av tunga
bördor
till stacken

en
stannar 

lägger
sin
börda

gör en
äkta piruett

på en myras
unika 
sätt

landar
i kullerbytta

med vilken
rätt

lyder
ropen

och till 
vad nytta

myrorna
bakom
mäkta störda

glider
snavar
på sina ben

grubblar
sig yra

om regeln
och seden

hur tider
är dyra

hur 
olydig myra
ska styras

myrorna
framför

hör hur
vreden
dundrar
i leden

undrar
vad händer

vänder
sig om

vad står

snubblar 
trillar
rädda

över
strå 
och sten

hon
deras 
syster

lyfter 
stilla
sin börda

ser sig 
om

på de
berörda

med lyster
i blick

där hon
står

med blossande
kinder

når
henne
ljudet

av rädslans
darrande
slavar

alla är
sedda

alla är
hörda

stavar
tyst ett
förbjudet
ord

stadig
men snopen
och illa
sviken

går
dit hon
alltid gick

rakt 
genom
hopen

över hinder
och farliga
diken

till
upptrampad
jord 

till barren
i träningsgropen

Lövverk

Den lätta
rörelse
i lövverket
vi kallar liv

gör sig sällan
på film

inte 
i längre
sekvenser

möjligen
några
sekunders
klipp

mångas 
drömmar
förbiser

att varje blad
följer
sin egen
konstitution

i animerade
lövträd
för barn

rör sig alla blad
exakt lika

förklaring:
produktionskostnaden
skulle spränga budget

om varje löv
tilldelats eget
rörelsemönster

den lätta
rörelse
genom haven
vi kallar liv

gör sig sällan
på film

inte 
i längre
sekvenser

möjligen
några
sekunders
klipp

mångas 
drömmar
förbiser

att varje våg
följer
sin egen
konstitution

på animerade
havsytor
för barn

rör sig alla vågor
exakt lika

förklaring:
produktionskostnaden
skulle spränga budget

om varje våg
tilldelats eget
rörelsemönster

den lätta
rörelse
bland människor
vi kallar liv

gör sig sällan
på film

inte 
i längre
sekvenser

möjligen
några
sekunders
klipp

mångas 
drömmar
förbiser

att varje människa
följer
sin egen
konstitution

i animerade
berättelser
för barn

rör sig alla människor
exakt lika

förklaring:
produktionskostnaden
skulle spränga budget

om varje människa
tilldelats eget
rörelsemönster

den lätta
rörelse
i barnet
vi kallar liv

gör sig sällan
på film

inte 
i längre
sekvenser

möjligen
några
sekunders
klipp

mångas 
drömmar
förbiser

att varje barn
följer
sin egen
konstitution

i animerade
berättelser
för barn

rör sig alla barn
exakt lika

förklaring:
produktionskostnaden
skulle spränga budget

om varje barn
tilldelats eget
rörelsemönster

den lätta
rörelse
genom orden
vi kallar liv

gör sig sällan
på film

inte 
i längre
sekvenser

möjligen
några
sekunders
klipp

mångas 
drömmar
förbiser

att varje ord
följer
sin egen
konstitution

i animerade
berättelser
för barn

rör sig alla ord
exakt lika

förklaring:
produktionskostnaden
skulle spränga budget

om varje ord
tilldelats eget
rörelsemönster

den lätta
rörelse
vi kallar liv

Den goda saken

Solens
svarta strålar

matchar
kritstrecksrandig
kostym

talaren
i talarstolen

cirkuszebran
poserar på scen

ozonhålet
vidöppet

tanken lätt
att följa

via trådlös
svartvit
högtalare

utanför
blyinfattat
fönster

vänder
vinden

dödströtta
ansikten
uppochnerandas

kvävs
med pannrynkor
mot halsen

blyregn
blåser upp
mot himlen

Tellus
kaktus

alla vet
att det är rätt

att döda och dö
för den goda
saken

den goda
saken

den goda
saken

den goda
saken

Kajkultur

Kajor
har vi
i mängder

i våra
ekar

inte
vet jag

vad dom
tjattrar om

i sina
lekar

flyger
och vänder
fritt 
och i flock

alla i 
glänsande 
svart
överrock

med styrka
som aldrig
tvekar

kajkultur
strax intill

bakom
osynlig mur

som alla
förnekar

med bo
under 
ekande valv 
i egen kyrka

som ingen
vettig
vinglös

vill 
känna till
eller veta

för mot 
kajflockens
starka driv

att lyfta
och flyga
dyrka
och leta

kan vår egen
markbundna tro
verka halv

våra liv
dryga
och bleka

Vackrast

Vad är 
vackrast

Rosen
djupröd 
just utslagen

Hästens
skritt fritt
fram i hagen 

Örnens
glidflykt 
undan
tyngdlagen

Solens
förvandling
genom dagen

Nattens
viskningar
i famntagen

Vi kan vrida
och vända

Plåga
och lida

Vinna
och förlora

Blomma
och försvinna

Det enda
stora

Det enda
vackra

Vår förmåga
att uppfatta

i det tomma
Det Vackra

Torktörst

Vätan
är torkans
kantsten

torkan
är vätans
vakttorn

vätan
är torkans
hägring

torkan
är vätans
relief

vätans 
mening
är torkan

torkans
tvilling
är vätan

på vätans
botten
finns torkan

i torkans
skugga
finns vätan

utan väta
ingen torka

utan torka
ingen väta

jag törstar
efter torka

ett torrt
glas
väta

Bakom

Bakom
det tydliga
det otydliga

Bakom 
det synliga
det osynliga

Bakom
det ansenliga
det oansenliga

Bakom
baksidan
framsidan

för den
som står
bakom

Gräs mellan tår

De steg
du tar

i din inre
trädgård

i gräsens
morgonväta

utan frågor
än mindre
svar

utan hindren
utan buden

ditt väsen
som hinden 
vilar i lega

i stilla lågors
blick

du får
det du fick

utan att 
mäta

utan att
stega

har 
Barfotaguden
ditt gräs
mellan
tår

din vind
i sitt hår

dina plågor
i vård

varthän
du än gick 

varthän
du än går