månadsarkiv: december 2013

Ensam

Hur mycket
du än
förnekar det

hur mycket
kontakter
du än
knyter
till dig

hur mycket
betydelse
du än
tillmäter
ditt liv

innerst inne
är du ensam

en himlakropp
i tomrum
tommare
än den tomma
rymden

men tomhet
är frihet

frihet 
är fullhet

fullhet är
Kärlek

I spegeln

I spegeln
ryms

ansiktets
åldrar

snapchats
sekund
för sekund

hänger
i hudens
täta dimma

leendets
minne

lekens
mimik

svek
och besvär

ansvarets
tyngd
och belöning

beröring…

timma
för timma

i spegeln
jag blir
den jag är

Spädbarnets första skrik

Varje spädbarns
första skrik
är politik

ger röst
åt de uppenbart
utsatta
och beroende

varje
förlossning
en unik 
apell

en rossling
en skräll
ett läte

till folkens
ledare
på tron
och säte

att vara
fredsmedlare

att spänna
alla strängar
slå an
rätt ton
sjunga ut
rätt låt
ge vad de kan

tystna
tänka klart
tänka lätt
tänka själv

lyssna
till spädbarnets
innersta gråt

uppskatta
den
som är barnens vän
söka förtroende
bredare

samla
en vredens
skara
ett fredens
hot
utan krut

mot 
maktens
och slaktens
hyenor

inte bara 
gapa
efter pengar
och mat

skapa 
unika 
arenor  
för fredligare 
klimat

värna
alla kärlekars
sängar

varje spädbarns
första skrik
som politikens
kärna

Spädbarnsarmé

I vrede
föder var
kvinna
samma timma
jorden över

samma minut
lyfter de
mångfaldens
bäckhorn ut

blänker
förnyar
kvider
mot mörka
skyar

vrider 
värker fram 
nya släkters
kamp och klang

av stolta
spädbarnssoldater

reser sig
ur alla raser
folk och 
stater

väpnade
med spädbarnets
olater

de stänker
skratt
skrik
och exkrementer

mot påvar
och pirater

den ene
den andre lik

ändå
var och en
unik

de talar
och älskar
innan de
tänker

Sov

En vän
på min
axel

i väntan
på sömnens
dryck

ur vilken
hand

drack hon
livets
nektar

ur vilken
rymd

blev hon
till

ur vilken
dansande
gudinna

bröt hon
sig fri

som fossil
ur
marmor

sover
hon
tidlös

med 
drömtyngd
mot mitt
hjärta

Lampa

Du trofasta 
lampa

på 
nattduksbord

du svarar
mitt finger
med ljus

det enklaste
samtal

helt
utan ord

befriar
mitt natttyngda
hus

när steg slutat
trampa

när dag
är gjord

när tystnat
har timmarnas
brus

när krav slutat
krampa

på denna
jord

du skänker
mig drömmarnas
rus

Om alla var som Nelson Mandela

Om alla var
som Nelson
Mandela

den jag
mötte
på stan

den
vars hand
jag snuddade vid
i fruktdisken

barnens
lärare

kistans
bärare

de gravida
företagsledare
och drömmare

de naiva
godmodiga
soptömmare

realister
och aktivister
och vanliga knegare

kritiker
politiker
akterseglare

de modiga
de fegare

de briljanta
de dansanta

forskare
fiskare
diskare

de smala
de trinda

de mjuka
de hårda

de sjuka
de friskare

de blinda
de seende

den
vars hand
jag snuddade vid…

om jag var
som Nelson
Mandela

skulle jag
vårda
mitt leende

Natt

Nattord
ristas 
i hjärnhinnans 
näver

drömspråkets
täta
grammatik 

bokstäver
fogas till
bokstäver

den ena
den andra lik

tankens 
bleka
nålstick

i rymdens
täcke

bortom
blick
på staket
och räcke

stjärnorna
vet

vad du får
vad du fick

vart du går
vart du gick