månadsarkiv: maj 2014

Kyss

Blad
av al

på kvist
av al

på gren
av al

på stam
på rot
i jord

yta
av vatten

på sjö
av vatten

från bäck
av vatten

från regn
av vatten

från moln
av vatten

från yta
från sjö
från djup

vindil
från vind

från långt
borta

från
variationer

i luftlager
och landskap

doppar
varsamt

alblad
i vattenytans
kyss

Enter

Han satte
sugröret 
till den digitala
enheten

sög i sig
allt

på insidan
av ögonlocken
stod skrivet
ettor och nollor

transkriberade
till underhållande
ramsor

som han
snöt ut genom
näsan

blundade
nästan alltid

hans sista
ord var 

Enter

DHL

Cyklade
uppför

lydigt
på min
kant

syra
i lårmuskler

kött
åtkomligt

för
plåtmonster

ogillar
skarpt
obscent
finger

lyft
mot 
medtrafikant

aldrig jag
så förnedrar
mitt kön

DHL-tradaren
tar mig
bakifrån

fullastad
med tomhet

flera mil lång
orkan

tutar
han

han tutar
på mig
den ….

allt förtryck

alla
orättvisor

blixtrar
genom mitt
huvud

stolt 
att jag bara
ögonblickstänkt

lyfta mitt
välskapta
finger

…för chauffören
utan ansikte
var jag
redan
passé

Gitarren är kvinna

Kvinnan
har lånat 
gitarren
sin kropp

gitarren 
har lånat
kvinnan
sin röst

se min hals
höfter
sköte
talar gitarr

hör klang
av mina strängar
över ljudhål
talar kvinna

allt
samspelar
med grundtonens
kärna
i klanglådans
botten

talar gitarr
och kvinna

talar båda

båda

kvinnan
är gitarr

gitarren
är kvinna

Triangeldrama

En flicka
slår på 
triangel

mitt i
orkesterns
tingeltangel 

en ton
en enda
kan flickan
använda

hon spelar
och vet
triangeldramats
hemlighet

att inga bilder
inga toner
bland världens
millioner

kan mätas
mot den

som klingar
i himmelen

Blodgivare

Världen
blöder

världen
behöver
blodgivare

öppna
famnar

möjlighetstänkare
bra lyssnare 
och talare
 
välskrivare

goda
grannar

stressnivåsänkare
småsysslare
avskalare

vi kan klara
oss utan
slavdrivare

som tom
skramlar

skrävlare kränkare
putslustiga
förtalare

angivare

lystet
scannar

varje jagets blänkare
välputsade
förhalare

avlivare

liknöjt
samlar

testosteronstänkare
uppmusklade
neandertalare

världen
behöver
inte bara

köpare
och säljare

men
blodgivare

väljare
och betalare

Närvaro

Vänliga
tomhetens

tydligt
osynliga
ansikte

bärs
av stolt
ödmjukhet

viskar
utan läppar

helt nära
den som
är borta

angelägna
meningslösheter

nyheter
det du 
redan vet