månadsarkiv: december 2014

Sömn

Sömn
sjunker
sakta
mot botten
genom
dunkla
vatten

sömn
leker
tafatt
i dalande
trädgårdar

sömn
kysser
barken
i skogens
vindfällen
vid den  
klara
bäcken

sömn 
ror febrilt
i nytjärad eka
ut över
svarta 
dyningar

sömn
är
som sorg

kommer 
och går

stövlar
i lera

Köld kom

Köld
kom

vana
vi var

av
värme

köld
kom

i en
bisats

en
oväntad
rörelse

köld
kom

i mungipans
djupdyk

i hårda
konsonanter

varken
vantar
eller vokaler

då tar
du av dig

löst
sittande 
typsnitt

värme
strålar
ur tystnaden
bakom

guld
och mening
vid din
tinning

Maria ler

Maria ser
ömt
på den lille

våndan
hon glömt

öppnar
sitt hjärtas
dörr
och sinne

ger
ur sitt inre

sin tanke
hon tömt

på dröm
från förr

om allt
hon ville

glädjen
blir större
oron mindre

hon ler
bara här
och nu

mot barnet
hon tilltalar
du

Längst in

Längst in
i varje val
varje beslut

innanför
tidens
skal

minut 
för minut

från vinter
till höst

längst in
i varje
vänskap

i sorg utan tröst
när vänskap
tar slut

längst in
i vila mot
modersbröst

hör vi
ett spädbarns
röst

minut
för minut