månadsarkiv: november 2015

Rid in

Rid
på din åsna
genom
tiden

på insidan
av våra
mantlar

rid
varsamt
över
gränser

rid in
i städer
och byar

vi bär
din sång
mot mörker

i skrattets
allvar

i leendets
ljus

rid in
rid in
advent 

Gräns

Vännens
gräns
bränns

den 
som vet
sin identitet

känner
igen
varje tendens
till integritet
i vännens
staket

söker
rätt frekvens

i respekt
och lojalitet 
med hjärtats
hemlighet

vind
sval vind
frisk fläkt
mot kind

vi är alla
släkt

en mänsklighet
i solidaritet
och känslighet

för vännens
gräns

när det
bränns

Fredsbön

Mitt i
allt
och inget

noll
koll
på vem 
som ger
fingret

i kampen 
om vem
som är bäst

eller sämst
eller främst

eller mest
synd om
eller
tvärt om

bland
hjältar
och psykopater

bland
tomtar
och troll

bomber
och granater

karriärer
och miljardärer
som strävar
efter vinst
och högre lön

världsmästare
och vanliga
husvagnssemestrare
jag känner

flyktingar
och poesivänner

ber du
helt plötsligt
en bön

vart
tog du
vägen?

vart
gick du?

rakt genom
väggarna
och taken

upp till din
Gud

med
besked

sen inte
ett ljud

det var
hela saken

offentlig
naken 
bön
om fred

äkta 
och väsentlig 
from
som ett lamm

utan skuld
och skam

du gör mig
förlägen
du berör mig

men min själ
är tom
av mänsklig 
ynkedom 

när frågan
kryper fram:

hur många
likes
fick du?

Tom tid

Den öppna
handens
tomhet

är annat 
än det
slutna hjärtats

tom
blick
annat än
tom almanacka

klangen
av barnets
tomma
kaffeburkstrumma

samma 
tomma burk
mot den vuxnas
kaffetörst

tomheten
på djupet
efter saknad
vän

tomheten
i ytliga
kontakter

tom rymd
utan slut
och mening

natthimlens
utrymme
för stjärnor
och drömmar

tom tid
att till varje 
pris fylla

tom tid
till vila

V-form

Varje blomma
är bara
en blomma

bortom
horisonten

en horisont
för
sjöfarare

en annan
för flygare

sjöfågel
flyttflyger
i skydd
av varann

liksom
rosens
kronblad
överlappar

flätar
livets korg
i v-form

allt detta
är bara
vad det är

människan
läser
betydelsen

hennes suckar
överlappar
i v-form

flätar
livets korg

av förundran

Byltet

Hon vandrade
från kust
till kust

med ett
hemligt
bylte 

hon
vårdade
det 

hon
skyddade
det

hon öppnade
det varsamt 
vid Himalaya

vid Biscaya
kikade
hon in

och dog

I rymden

Befruktat
dammkorn

i rymden

i rymden

i ett hav
av kosmiskt
mörker

belyst
bråkdelen
av en
ljussekund

sedan
åter 
mörker

i rymden

i rymden

under
bråkdelen
av en enda
ljussekund 

uppstod
gurkor
kreatur
kulturer
och kreatörer

jaget uppstod
och sprängde
tidens gränser

i sitt tilltal
DU

som vågvis
genljuder
allt framgent

i rymden

i rymden

i rymden