månadsarkiv: juni 2016

Startknappar

Det här
samhället
sa hon
är inte
byggt
för människor
hon såg
på mig
uppfordrande
ungefär
är du med
hennes
ögon var som
startknappar
på någon
hittills inte
uppfunnen
superintelligent
meningslöshet
hon startar ingen
apparat
hon startar
inget världskrig
hon droppar sin
oneliner
det här 
samhället
är byggt
för pengar

Trädgårdstrapp

En gisten
gammal
trädgårdstrapp

har låtit
grönskan
ta över

fukten
och rötan
gripa tag
allt djupare
in i virket

förlorad spänst
förutsätter
respekt
i stegen
på egen risk

för att ta dig
till annan
nivå

den bär dig
innerligt
och gärna
men inte 
självklart

öppnar
och blottlägger
det okuvligt
tillförlitliga

Vänlighet

Tack för
vänligheten

den kan inte
fångas
i skålformade
händer

inte drickas
eller förtäras

inte ställas
på en hylla

vänligheten
speglar
tiden
och följer
dess flodfåra

på behörigt
avstånd
från stranden

försök inte
fånga vänligheten
dess leende
inte heller
dess betydelse

men spara
desto mer
nogsamt
tolkningen
av det 
som vänlighet

varje leendets minne
en tolkning
ett beslut
ett avtryck
på flodfårans
luggslitna
mantelfåll

tack för
vänligheten

Vattnen

Inga hinder
inga motstånd
ingen tvekan 

vattnet
tar sig fram
överallt

bara det får
chansen

anpassar
den yttre 
formen

med bevarad
inre identitet

strilar
ner från
himlen

fryser
till is

kokar till
ånga
och dimma

sköljer
genom kranar
kroppar
och bäckar

hav
och fruktbara
jordar

öknar är
fyllda 
av längtan
efter vatten

så är
vi

Prat

Det är skillnad
på prat och prat

att ha sin trygghet
i att det inte
är tyst

är en sak

att samtala
och samförstå

en annan

att bryta 
och byta åsikter 

en tredje

det ena 
inte bättre

än det andra
eller tredje

inte heller
sämre

men skillnad
är det

frågan
om balans

tomsnack
deeptalk

vattnens
ebb
och flod

stilla regn
dyningar över
världshaven

ytlig i
djupet
djup 
på ytan
 
låta tystnaden
tala

Diktbikt

Jag skrev
en dikt

eller skrev
dikten mig

det var ingenting
av vikt

bara en kul
grej

om att vara
sedd

om vacker
och ful

om att
inordna sig

och vara
beredd

tog av
min tröja

för att dölja
eller avslöja

att jag är rädd
för att erkänna
att jag är 
rädd

det är det
som skymmer sikten
du är fin
påstod dikten
med viktig min

du är kär
se där
drick 
ditt vin

poesin
i stället för
bikten

Utklädd

Om jag hade
långt hår
med två
långa flätor

vore jag ändå
inte du

om jag hade
ljus flickröst
och av lekglädje
kokande
fantasispruta

vore jag ändå
inte du

om jag hade
ditt smittande 
skratt
hela tiden
med källardörren
gråtöppen

vore jag
inte du

om jag
tänkte
dina tankar
och kände
dina känslor

vore jag inte…

vore jag
bara
en utklädd
gubbe

Spel

Livet 
är ett spel

tryck på
rätt knapp

och du har
besegrat

alla digitala
motstånd

alla
verkliga motstånd
obearbetade

du är
rätt knapp

vem trycker
på dig

för att
slippa
ta itu

med sina
verkliga
motstånd

Ekorr’n

Ekorr’n satt på gatan
skulle skala kottar
fick han höra bilen
då fick han så bråttom

hoppade mot vägkanten
stämplades i asfalten
med den långa ludna svansen