månadsarkiv: oktober 2016

Balansakt

Bli aldrig
förvånad
över människors
tanklöshet
taktlöshet
svek och ondska

men utgå ifrån
att de vill dig väl

tolka deras beteende
efter generösast
möjliga
måttstock

men blunda inte
för risken att
din tolkning
kan missa målet

iaktta noga
men med kärlekens
förtecken

oavsett hur
sviken du är
behöver du
inte bli besviken

för du vet
hur människor
är i sina dubbla
naturer

du känner ju
dig själv

men ingen kan
ta ifrån dig rätten
att investera
ditt eget
förtroendekapital

ingen kan stjäla
din godhet
om inte du själv
låter det ske

det är du
som håller
balansen

lik en
passionerad
dansare

Demo

Demokrati
ansvar
respekt

gråmulet
svårburet
utan färg
och fläkt

sätt en solboll
i rullning

ett inkastprisma
ifrån läktaren
direkt

ge utan att lisma
färg och mustig
underhållning

åt spelrollen
på plan
åt målvakten
solväktaren

det vore väl
fräckt

färgkaskader
över fält och berg
och ut över stan

gör vad du vill
hur du är van
och hur du har lust

var en glader
skriv
förvirrade rader
vems är felet

vi är vår
egen nisch
vi äger spelet
om bollen

säg inte
demokrati
säg fjärrkontrollen
så säger vi

säg inte ansvar
säg swish
vi tar det vi har
med dyra räntor kvar

säg inte respekt
säg sajt
det är käckt

processer
ska gå light

allt ska mätas
i gilla
och kilobajt

tryck på en knapp
var inte slapp
chilla
men stå aldrig stilla

skit i stubinen
skjut i mål

spräng dom
närmsta svinen
och målvaktskolossen

gå loss sen
ge dom
vad dom tål
krossa bossen
med den kaxiga
minen

dra ner
rullgardinen

ups!!
det gick visst
för fort

det mesta
vill vi ha ogjort

mycket blev orätt
på grund av
förhållningssätt

respekt
kan bli hotfullt
och otäckt

demokrati
och ansvar
är heller inte lätt

det måste få ta tid
kosta tårar sälta och svett

så vi får smälta
och skilja ut
det som faktiskt
blev rätt

Bella – en chihuahua

Dina öron
är vingar
i vind

du valde
att lyssna
inte flyga

närhet
inte distans

din omsorg
om människan
är minutiös

du uppammar
all tillgänglig
hjärnförmåga

till att tolka
och älska

i ditt ansikte
står att läsa

tillitens
alla koder

i dina ögon
trofastheten

du är
mer mänsklig
än flertalet
människor

Kompakt tystnad

Lökens innersta
är tomt

medan äpplet
har ett helt hus
fullt av kärnor

avokadons
och babushkans
centrum
är kompakt

dikten
söker inom sig
en dikt

som söker
en dikt

söker
en dikt

en dikt

dikt

ett ord

en tystnad

kompakt
tystnad

då spermien
går in
i ägget

Vid närmare eftertanke

Ibland
någon enstaka
gång

får jag
faktiskt
en övertro

på min förmåga
att drastiskt
fly från
mig själv

det är väl
föga strategiskt

snarast
tragiskt

eftersom
jag själv
klassiskt

råkar vara
min största
tillgång
taktiskt

som väl är
misslyckas jag
kategoriskt

för hur skulle
det se ut

om det fanns
två jag

som frenetiskt
jagade varandra

i något
drömskt
ingmarbergmanskt
skuggspel

men vid närmare
eftertanke

kunde det kanske
duga

som ett
larsnorénskt
manus

att upptäcka
i min byrålåda

tjugo år
efter min död
fantastiskt

men vid ännu
närmare
eftertanke

har jag
ingen
byrålåda

bara ett
narcisistiskt
helvetiskt
blåshål

att se upp
med

där inga
manus
blir permanenta

men vid ännu mycket
närmare eftertanke

kunde just det
duga som ett
falskt
wingrenskt
manus

ett majestätiskt
svulstigt
fotografiskt
fotavtryck

att nitiskt
pedagogiskt
försöka lura
mig själv
med

utan att
lyckas

bombastiskt!!!
skt
skt
skt

Rastplats

Jag återvänder
då och då
till den plats
där bäcken
korsar stigen

jag tror att där är
ständig vår
jag tar rast
från rummet
och från tiden

om platsen inte
längre finns
ingen stig
och ingen
vårbäcks flöden

vad är det då
jag faktiskt minns
vad är tid
och vad är
livet döden

jag vandrade
i minnets skog
den jag har
djupt inne
i min hjärna

där fann jag bäcken
och jag log
den fanns kvar
och speglade
en stjärna

Vörda livet

Kära mänsklighet
kan vi va överens
om att vi alla vill ha en väns
uppmärksamhet
det är väl ingen hemlighet

så varför spela oberörda
som om ingenting bränns
som om ingenting känns
när vi bara vill bli sedda
och hörda

är vi rädda
att bli förvrängda
uthängda
utslängda
och förstörda

att det man sår
får man skörda
att vi inte ger
till andra
det vi själva önskar

inte lyssnar
till det som
bör bli sagt
med tydligaste
tänkbara orden

att vi inte ser
varandra
att inte vänskap
grönskar
på jorden
allas vårt samhälle

att vi tystnar
vid fel tillfälle

här kära mänsklighet
skriv under vårt kontrakt
att bruka vår makt
till att vörda
livet

att det är under
vår värdighet
att ägna oss
åt hot våld och slakt

det som är skrivet
är skrivet

Mjölksyra

Ett
två
tre
fyra

nu är goda råd
dyra

skriva
skrivandets
historia

på dator
på skiva
på papper
på näver
på sten

mina ord
har förlorat
sin gloria

fått
mjölksyra
i sina ben

kan inte
styra
med bokstäver

som ständigt
sätter av
i sken

Gitarrens tre rum

Resonansens
inre rum
det fysiska kärl
där tonen kokas
luftas svarvas
och glöder

tonens yttre
fysiska rum
vars material
i väggar golv
och tak
svarar mot
klanglockets
vibration och önskan
att fylla varje detalj
varje rumsminne
och luftlager
varje känslig yta
tonens utmaning
som lockar ekolodar
och kalkylerar
genom ljudhålets
gloriarop

mellan detta inre
och detta yttre
existerar
det metafysiska rum
otydligt avgränsat
som utgör gitarrens
intimitet och karisma
tonens kroppsutrymme
den hela ljudbild
det förtätade uttryck
genom vilket
det inre mysteriet
transformeras
till yttre begriplighet
i sin kärva otillgänglighet

gitarrens smak
är de tre rummens
samspel
ljudkryddornas
treenighet
ömt omslutande
varandra