månadsarkiv: maj 2018

Ärligt talat

Ärligt talat
riktigt bra mår jag
bara när jag är
lika djupt behövd
som berörd

ännu bättre mår jag
när jag svingar mig
loss från det ömsesidiga
för att finna det i mig själv

ärligt talat ännu
ett strå vassare
är det när jag hämtar
övertygelse
i mina egna inre
källor och identifierar mig
med den flödande gåva
som springer fram därur

men vad betyder må bra
vad har det för värde
i jämförelse med att
vara stolt över att uthärda
att jag mår dåligt

eller ännu hellre lyckas
se mening i det kompakta
motstånd som serveras mig
på silverfat

eller varför inte på guld
tacka vet jag guld
om du är guldtacka
får jag vara ditt gyllene lamm ibland
eller hellre din guldbagge
att vinna din gunst på din egen gala
glitter glitter att få glittra i någons
glittrande blick kanske i din

ärligt talat
den absoluta fullträffen
är varken guld eller silver
men att slippa sånt här grubbel
kring mitt eget ego med dans
kring guldkalven

och lyfta genom att upptäcka guldet
i din personlighet
inte som en prislapp
på ditt värde men som
en förtjusning inför
att du lever och att ditt värde
inte går att rucka på
ens om jag inte skulle behöva dig
ärligt tala

ärligt talat

Bakom alla val

Bakom alla val
finns ett enda val

den som låter
erfarenheter
av värde och värdelöshet
strömma genom tiden
och kroppen
till att utveckla mogen frukt

kan släppa grepp för grepp
tron på det optimala valet

saker relationer förmågor
allt som kan räknas ner
i den summa
som kan ge vinst

först när döden har skördat
dess värdelöshet
väger fjäderlätt

men har ändå sin tyngd
i detta enda val
att överlåta sitt liv
i kärlekens tjänst

och bygga vidare
på den grunden
i sin livstolkning
genom varje val

som har avmagnetiserats
och därmed avlastats
med sin väsentlighet
endast förankrad
i detta enda
grundläggande val

där rädslan att välja fel
mist sin makt över den
som i grunden
vet sig ha
valt rätt

men gärna låter sig
ifrågasättas
genomlysas
genomskådas

Helga Träff

De hade en närmast
religiös relation till den dating site
de alla tre utan att känna varandra
delade som sitt stora engagemang sin lidelse sin passion kalla det vad du vill
men för alla tre var kommunikationen
med Helga Träff allt

de lydde varje liten vink
de bugade djupt inför hennes bild
lät sig mer än gärna blint programmeras och uppdateras

om de fick ordern att känna igen
och älska denna heliga Helga
i den eller den kvinnan eller Helge i den eller den mannen och omedelbart
ingå i äktenskap med densamma
så tvekade ingen av dem en enda sekund eftersom en träff räknades som den absoluta sanningen
misslyckades ändå relationen vilket skedde så fort kontrahenternas lidelse skevade aldrig så lite
det är som bekant lättare att känna igen sin egen galenskap när den visar sig i en annan person särskilt om man själv blir drabbad
så skilsmässor stod som spön i backen
vilket trasade sönder siteslavarnas självrespekt fullständigt eftersom misslyckandet självfallet var det mest effektiva verktyget för att via skuld knyta dem allt hårdare till siten
för varje misslyckande höjdes medlemsavgiften och tonen i tilltalet
och behöver det sägas att alla förödande missar räknades endast medlemmen till last även i de fall det för alla normala hjärnor var uppenbart att det för dem som drev siten fanns ett direkt underhållningsvärde i att gillra fällor och se vad som hände
allt bakom rosa applikationer
så när dessa tre alla fick samtidigt en order att älska varandra alla tre i en uppenbart gillrad fälla eftersom reglerna var glasklara i att endast heterorelationer avsågs och togs om hand och endast mellan två personer
men behovet av omväxling tog över och bakom de välformulerade tilltalen dolde sig skrupelfria hjärnor så när två män och en kvinna träffades och noga kontrollerade att de inte missförstått recepten uppstod en djup respekt för varandra i den sårbarhet de delade då alla linjer i deras behov av begriplighet krockade och korsades hej vilt och svartsjukan omedelbart måste åtgärdas
kort sagt de överraskades av en jordnära kärlek som gav mod att bryta upp från siten som de kallade Miss Helga medan de kallade sin nyvunna kärlek för en fullträff vi inte får missa
då Helga Träff bundit ris åt sin egen rygg ville de inte processa mot utbrytarna och så hamna i dålig dager eller som de själva så träffande formulerade ”en liten miss kan vi kosta på oss” och fortsatte att skrolla mellan konton och värdelösa värdepapper

Treenighet

De var oeniga
alla tre
innerst inne
med sig själva
otrevliga
otreeniga
men helt överens
om att de var män
alla tre
riktiga män
så de enades om
den manliga principens
företräde
förenade även
i sin dyrkan
av den fascinerande
så kallade kvinnligheten
som deras fantasiprojekt
där deras kreativitet fick
ett utmätt område
noga avgränsat och
i en mening fullständigt
främmande och därför
möjligt att bearbeta som material
de skapade en gudsbild
de kunde känna igen
i sig själva
eniga alla tre
en fantastisk
fredens plattform
varifrån de underifrån
kunde låta sig beundras
dyrkas av de andra
den annorlunda
svartsjukan frodades
i glappet mellan
det bortträngda beroendet
och det erkända oberoendet
lögnens konturlöshet
ersatte de treeniga
med en dogm om treenighet
Fader Son och Ande
men när de samfällt bekände
sig till denna dogm
hörde de i sitt kött ett annat
underliggande språk
som de absolut inte
kunde erkänna
ens för sig själva
där fader betyder moder
son betyder kvinna
ande betyder passionerad kärlek
därför enades de om att snickra
ett konstfärdigt gemensamt lock
att lägga på

Aftonsol

Jag är skuggan
du är den svala aftonsolen
jag fäster mitt förtroende
vid din rätt att finnas
fullt ut på dina egna
villkor

utanför min förmåga
att fånga dig och bli fångad
i objektiveringens
förföriska jagdröm

din grammatik är tillgänglig
i mig

för seriösa studier

Barn som slutat leka

Barn som slutat leka
fäster sina tavlor
utan att tveka
på digitala väggar
i tomrum utan lukt

dom talar redan om erfarenhet
kallar det sedan för vuxenhet
och avkrävs på sin framtids frukt

hur ska dom orka
hoppa och springa
i trädgårdens torka
ingen kan tvingas leka
höra sina röster eka

det är barnens lott
att betala i förskott

lek är på allvar
måste läras in
från grunden

liksom humorn och tron
förankras i glädjen
ta tillvara stunden

barnet vet
det ingen annan vet
att skilja ut det oäkta
från äkthet

även svalor och duvor
i trygga bon
med sina nykläckta

rådfrågar barnet
om dess hemlighet

var hämtar du ditt skratt
var får du din kraft ifrån
jag betalar det i skatt
jag betalar med dyra lån

barnet måste hålla hårt
i egen dramaturgi

det är svårt
att finna sin egen
övertygande
gråtmelodi

det är mer än
harmlös trevnad
det vet fåglar
det vet vi

att finna ett jag ett du
vrida för sin
överlevnad
ett törstigt nu
ur varje
tid

Allt är möjligt

Sällan eller aldrig
har en sommarkväll
varit så behaglig

samspelet
mellan värmen i luften
solens djupmassage i huden
den några grader
svalare vinden

ljusets förmåga
att lyfta fram
och träda fram
uppskatta yta
njuta av djup

hur kan det få vara
så harmoniskt

är detta möjligt
är allting möjligt

då skulle även tanken
på en rördrom
kunna bli verklighet

då skulle storspoven
och dess drill kunna
vara mer än fantasi

då skulle ekorrens
snabba fötter och vändningar

igelkottens maklighet
tofsvipans krumbukter i luften
tulpanens form
älgens överdimensionerade huvud
kunna vara mer än en irrhjärnas
oförmåga att hålla sig inom
rimliga gränser

då skulle ditt leende
kunna vara mer än en spegling
av min längtan

då skulle ordet verklighet
vara alla språks gemensamma grund
då skulle ordet fred få tillbaka
sitt innehåll

Min mor

Min mor
är yngre än hon tror
hon bor
i sin egen hydda
för att skydda
den i henne
som är liten
men av ålder sliten
och av de roller
och krav
livet gav
som ett åtdraget bälte
med blankpolerat spänne
men inuti är hon stor
och mycket yngre
än hon tror
en dag hon bestämde
nu blir bördan bara tyngre
nu tar jag bältet av
nu är jag den jag är
hon bekände
och livet är ett hav
som bär

Mors dagar

Min mor
har en egen dag
som infaller
varje dag
hon använder
ordet Jag
obesmittad
av Jantes lag
den dag
hon vänder
sin kind
och sitt öra
nästan blind
nästan döv
svårt att höra
mot den som
tystnar
och verkligen lyssnar
när hon söker sig inåt
i sig själv
och finner nått
en stark liten flicka
som påminner om henne
som är vild
tar av sitt spänne
släpper ut sitt hår
inte bara är snäll
och gör vad hon får
ses dansa i löv
njuta äta och dricka
då får hennes kinder
en särskild lyster
bilden är tyst
helt utan ljud
men alls inte dyster
en bild av en flicka
en dag
obesmittad
av Jantes lag
hittad
och älskad av Gud

Makt är som sälta

Makt är som sältan
i luften invid det
suckande hav

makt är det havet ger ifrån sig
utan att veta lämnar som tecken
på klippor i diken i sucken och droppen
och sättet att andas

makt är kapsylen
på den flaska
som druckits ur
av den sjöman
som tog sig i land
i en eka på flykt från
sitt moderskepp

makt är när ingen lyssnar
på vad du har att säga
men ändå inte låter dig rubbas
av vinande strandgods
i snålblåst

makt är att ha all anledning
att utgå från sig själv och sin
välrepeterade självömkan
men ändå välja den andra
strandens perspektiv
den med det säregna ljuset
mitt i stormen

makt är att tacka för livhanken
genom slagvind och hushöga dyningar
makt är att inse sin litenhet
veta att vilan i styrkan
att ta sig fram med stövlar i sand
inte går att köpa för pengar

makt är den droppe
som klänger på kapsylen
från den uppdruckna flaskan

makt är att hålla sin fuktiga hand
i skydd över ögonen just när
solens strålar bryter igenom
alla rimliga fördämningar
och välkomnar den strandsatte

makt är att använda sin förmåga att
anförtro och städsla nya besättningar
bättre än den egna erfarenhetens begränsningar
sitt förbrukade mandat utan minsta
bitterdarr på rösten

makt är frihet från prestige
men frihet till stolta uppbrott
i skeppsnöd på nya stränder
var och en med sina unika flyktingars
historia som sälta i havsluft

makt är begriplighet i de avlästa
strändernas nära nog utplånade spår
och förmågan i minnets trapets att
komplettera och ta tillvara havets
egen berättelse ackumulerad i våra steg
som ger nya spår som ger nya spår nya spår