månadsarkiv: oktober 2018

Fyra droppar

En droppe
från himlen
är inte regn

två droppar
från himlen
får mig att se upp

tre droppar
jag sänker min blick
mot jorden

en droppe
på kinden
är inte gråt

två droppar
på kinden
får mig att se upp

tre droppar
jag blundar

fyra droppar
regn utanpå
regn inuti

bad i salta
vatten

Roddtjänst

Ljuden som alstras
när en roddbåt
ska ge sig av
från ett båthus
med havet
andäktigt stilla

påminner om de ljud
som blir till i en kyrka
i förberedelsen inför
en gudstjänst

förtätade kluckande
ytor
speglar ekon
i varandra
samverkar
till en påtaglig
närvaro som skvallrar
och skvalpar
om seglats över
oanade djup

sätter stäven trotsigt
ut mot horisonters
vida perspektiv
där ljuden av styrka i årtag
nu hjälplöst oansenliga

antingen räddhågset
håller fast i relingen
eller söker stadga
bort i klippor och kobbar
kilometerlångt om länge
där ifrån ekolekar sällan
vänder tillbaka

men bergfast
håller roddaren
havet i grepp

i den balansakt
som gör det lättvindigt
att navigera

baklänges
mellan styrbord
och babord

Omhändertagandet

Vi sitter tysta
med våra
apparater

som överröstar
våra tysta röster
med sina
tysta
perfektioner

fångar vårt
halvhjärtade
intresse

frälsta
från
helhjärtenheten

vaggar
oss in i
det digitala
omhändertagandet

vi blir kränkta
ända ner i
PressVecken

när systemen
strejkar och sviker

stressade av
våra övertaggade
projektioner

Spång över ravinen

Låt ingen
tala om för dig
att du inte kan

och ta ifrån dig
din förmåga

låt ingen
tala om för dig
vem du är

och ta ifrån dig
din existens

jo låt dom
tala
men lyssna
inte

jo lyssna
men ta det inte
i din mun

jo ta det
i din mun
men svälj
inte

men den som
modigt tar sig
över ravinen

på förtroendets
rangliga spång
utan räcke

honom
ska du möta
henne
ska du följa

Allt som finns

Allt som finns
är berättelse

även det som
aldrig har funnits
ej heller kommer att finnas

utom som en
möjlig tanke

är en berättelse

drömmar tänjer
länkar samman
oförenliga
berättelser

från det allra minsta
till det allra största

det mest obetydliga
till det helt avgörande

allt liv all materia
är inget annat
än berättelser
i berättelsen

vetenskapen
med sina upptäckter
och evidensstyrkta
utsagor

religionerna
med sina myter
och trosprång.

gud är berättelse
liksom Ickegud
är berättelse

båda ryms
i samma
övergripande
berättelse
om allt som ryms
i samma berättelse

som ingen kan
berätta
utom tystnaden

myran
berättar
om kampen
med ett barr
som fastnade

barret
berättar
om att
stå emot
en myra
som sliter
och drar

vattenmolekylen
berättar
om att vara
en del av
en vattendroppe
på ett barr
som skakas

pojken
Iakttar
en myra
med ett
stort barr

mamman
berättar stolt
om sin
pojkes
naturintresse

skogen
berättar
om vinden
som får träden
att dansa

tystnaden
berättar
ingenting
och har därmed
sagt allt

Mitt manus

Ögnar jag
genom
mitt livs manus

ägnar jag mig
åt mitt
eget partitur

i ett slott
eller ett slitet
radhus

ska mitt liv
gå i moll
eller dur

vad är ont
vad är gott

söker jag
mening
och livskvalité

brottas med
motstånd

men saknar
förmåga
att höra och se

vad är verkligt
värde

vad är lättnad
vad är plåga

vad är framgång
och motgång

vad är fel
vad är rätt

att livet lärde
mig se
på olika sätt

men hur gör man
en snygg sorti

då glömmer jag lätt
att min död en gång
ska bli

som en enkel
blombukett

Uppskratta

Skrattet
svämmade över

flyttade kroppsdelar

ett seende öga
i halsgopen

ett blundande öga
i naveln

magen bytte plats
med hjärnan

tån fastnade
i örat

läpparna
fladdrade
vid knäna

för att inte tala
om njuren
som satt
och skakade
vid fotvalvet

levern
i lårmuskeln

hur hämtar man sig
efter ett skratt

hur behåller man
kontrollen

inte

Äpplevän

Frukt
ett vackert ord
med fukt
och fru

bokstäver
öppnar
och vattnar
varandra
ukt fr

så som
en frukt
öppnar
och vattnar
den som låter
sina tänder
skära in
genom skal
och kött

han har tagit hand
om detta överflöd
äpplen i korgar
och lådor
med djupaste ömhet
fyller stora delar
av altanen
i modesta färger
och form av byst
och rosenkind

en i taget
på särskild plats
med gelikar
och väninnor
försiktigt
frukt för frukt
att bjuda liv
att presentera
som vän
och familj

frukt fukt fru
vackra kärleksväsen
bjuder motstånd
arom och doft
med aldrig sinande flöde
ur paradisets källa
till hälsa
och lust