Annorlunda

kärlek är
ett helhetsgrepp
där allt finns med
som vanligt
men på ett annorlunda sätt

ett ljus
ett genomsläpp
en stämning
en klarhet
en mening
där allt kan komma
till användning

där allt som gått snett
blir genomskådat
och hamnar rätt

en händelse
allt mörker avkodat
ger tydlighet
en berättelse

vi ser ur
nya perspektiv
nya djup
bortom ytlighet

vi ser på ett
annat sätt

vi ser liv

kroppslig
andlighet

fruktbarhet

Kommentera