Barnskrik

Undersök
noga
din ensamhet

och du ska
upptäcka
där inuti

ett barns
ensamhet

utlämnat
uppgivet

medveten
om barnet
dess sanna jag

ska du känna
igen det
inte bara
i ditt eget
innersta

i dina vänners
beteende

utan även
i dina fiender

allteftersom
tiden går

i varje
kreativ handling
varje rop
efter en god
utgång

och bli inte
förvånad

om du kommer
att höra
barnets röst

från en
korsfäst gud
skrika ut

min gud
min gud
varför har du
övergivit mig

den absoluta
nollpunkten

varifrån allt
som lever
kan ta ut
riktningen

delad övergivenhet
är komplett
kärlek

Kommentera