Kornet

Ett korn
bär inom sig
som en tanke
en vision

hela den växt
som är dess mål
och potential

jorden Tellus
är det kornet

kärleken på jorden
är det kornet

du och jag
är det kornet

om inte vetekornet
faller i jorden
och dör
förblir det ett
ensamt korn

ta avstamp från
ryggmärgsreaktioner
och schabloner

ta tid för förändring
förädling
av impulser

lura inte in dig
i återvändsgränder

se det som händer
se när allting vänder

det finns bara ett ansikte
ett veteax

kärlekens

och i det
allas

Kommentera